วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 11

16/11/57

- แบบฝึกหัดอาจารย์ให้ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
- อาจารย์ให้ดูและศึกษาเว็บไซต์ Design Crowd เพราะในเว็บไซต์นี้ สามารถนำผลงานของเราไป    ประกวดได้ อีกทั้งยังสามารถดูงานของนักออกแบบคนอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบได้อีกด้วย- อาจารย์ยังให้นักศึกษา ออกแบบลวยลายเส้น สำหรับเป็นแพทเทิลบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

การเรียนในสัปดาห์ที่ 10

9/11/57

- OnLineLabels.com เป็นเว็บไซต์ที่อาจารย์แนะนำให้ไว้สำหรับทำฉลาก ทำนามบัตรต่าง หรืองาน  Indoor ได้อย่างหลากหลาย- All  Free Download เป็นเว็บที่ให้โหลดเวคเตอร์ฟรี สามารถนำมาใช้ได้เลย มีไฟล์ให้เลือกแล้วแต่สะดวก 


- DBfont.bizz เป็นเวบของฟอนต์ตะกลูดีบี
- อาจารย์ได้ยังสอนเกี่ยวกับมู๊ดบอร์ดอีกด้วยว่า ความสำคัญของมู๊ดบอร์ดนั้น ต้องมีหัวข้อให่คลอบคลุม    ไม่ใช่แค่มีแต่ ข้อความที่ไม่คลอบคลุม

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนในสัปดาห์ที่ 9

19/10/57

- เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วอาจารญืให้หยุด 1 สัปดาห์ เพราะเป็นกสนสอบกลางภาคของการเรียน และในสัปดาห์นี้ ก็เป็นการสอบกลางภาคของวิชานี้เช่นกัน โดยการสอบนั้นจะแปบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 สอบในเว็บ http://www.clarolinethai.info/  และช่วงที่ 2 สอบในโปรแกรม Sketch Up โดยมีโจทย์มาให้
 เป็นการสร้างบรรจุภัณฑ์ คุ๊กกี้ ที่ใช้ในช่วงเทศการ วันคริสมาส
- และได้ส่งตัวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นงานกลุ่มทั้งหมด โดยการตรวจนั้นอาจารย์จะเดินตรวจทีละกลุ่มกลุ่มละคนเป็นแถวๆไปนั่นเองที่มาของภาพ นายณํฐชนน พราหมณ์พิทักษ์ ที่มาของภาพ https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0BzqNgzaXFRlXZzV4S0thQ2ROajg


 

ที่มาของภาพ https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0BzqNgzaXFRlXZzV4S0thQ2ROajg


ที่มาของภาพ https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0BzqNgzaXFRlXZzV4S0thQ2ROajg


ที่มาของภาพ https://drive.google.com/?authuser=0#folders/0BzqNgzaXFRlXZzV4S0thQ2ROajgการเรียนในสัปดาห์ที่ 7

5/10/57

- ในสัปดาห์นี้อาจารย์ได้สอนเทคนิคต่างๆในโปรแกรม Photoshop และ Illustrator เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มเติม เพื่อสำหรับเตรียมการสอบ ในวันที่ 19 นั่นเอง

การเรียนในสัปดาห์ที่ 6

28/9/57

- ในสัปดาห์นี้ อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับระบบการพิมพ์ต่างๆพร้อมทั้งเปิด วีดีโอเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิมพ์ เช่น การพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์อิงค์เจ็ท และการพิมพ์ออฟเชต นั่นเอง
- จากนั้นอาจารย์ได้เปิดปเว็บบล๊อตของอาจารย์ให้ดูในเรื่องการออกแบบ เรื่องการทำมู๊ดบอร์ด เพื่อเป็นแนวทางและเป็นการทบทวนไปในตัวด้วย เพราะในวันที่ 19 นั้น จะเป็นการสอบกลางภาคเรียน
- อาจารย์ได้ให้นักศึกษาไปเรียนรู้โปรแกรม Sketch Up 8 อีกด้วย เพราะจำเป็นต้องใช้ในการสอบกลางภาคเรียนนั่นเอง

การเรียนในสัปดาห์ที่ 5

21/9/57

- อาจารย์ได้แนะนำว่า ในการทำกล่องใส่บรรจุภัณฑ์นั่น ควรทำงานเป็นเลเยอร์ เช่น เลเยอร์ส่วนไดคัท ส่วนFold หรือส่วน BackGround และได้สอนการใช้โปรแกรม AI ในการสร้างเส้นคู่ขนานอีกด้วย โดยมีวิธีการดังนี้ Path >  Office Path
- ในสัปดาห์หน้าอาจารย์จะขอดู งานทั้งหมด 3 แบบ โดยจะต้องมีข้อมูล รายละเอียด และรูปภาพประกอบ ให้เรียบร้อย